Gebed samengesteld door de heilige Gemma Galgani

Gebed samengesteld door de heilige Gemma Galgani in het Nederlands
 (Prayer composed by Saint Gemma in Dutch)

GEBED  VAN DE HEILIGE GEMMA GALGANI

Mijn zoete Jezus, zie mij hier aan Uw heilige voeten neergeknield om U de dankbaarheid mijns harten te betuigen voor de grote en gedurige weldaden, die ik van Uwe goedheid ontvangen heb of nog ontvangen zal. Iedere keer, dat ik U aangeroepen heb, 0 Jezus, werd ik verhoord; dikwijls heb ik tot U mijn toevlucht genomen en steeds hebt Gij mij getroost. Hoe zou ik U, mijn Jezus, ten volle kunnen zeggen wat mijn hart gevoelt?

O, ik dank U; maar ik wilde nog een nieuwe genade (.....Vermeld hier uw gebedsverzoek ), ten minste 0, mijn God, als dit Uw welbehagen is. Zo Gij niet almachtig waart, zou ik U deze gunst niet vragen. Heb nu, o Jezus, medelijden met mij; doch in alles geschiede Uw allerheiligste wil. Amen + 


2 comments:

Anonymous said...

Did she speak Dutch?

Anonymous said...

No

ShareThis