Prayers of/to St.Gemma Galgani in Sinhalese

 


Prayers of/to St. Gemma Galgani - ශු.ජෙමා ගල්ගානි තුමිය විසින් හා එතුමියගේ පිහිට පතා ලියැවුනු යාච්ඥා:


Novenas to St. Gemma Galgani - ශු.ජෙමා ගල්ගානි තුමියට වූ නුවාන:

No comments:

ShareThis