The Autobiography and Letters of St.Gemma Galgani in Sinhalese


The Autobiography of St.Gemma Galgani- ශු.ජෙමා ගල්ගානි තුමියගේ ස්වයං චරිතාපදානය:

The Letters of St.Gemma Galgani-  ශු.ජෙමා ගල්ගානි තුමිය ලියූ ලිපි:

Prayers of/to St. Gemma Galgani - ශු.ජෙමා ගල්ගානි තුමිය විසින් හා එතුමියගේ පිහිට පතා ලියැවුනු යාච්ඥා:No comments:

ShareThis